Usluge internacionalizacije

Internacionalizacija* – International Business Club – Prezentacija kompanije u inostranstvu i konstanto promovisanje kompanije pred inostranim partnerima kako 1 na 1, tako i prezentacije pred širokom publikom na poslovnim skupovima, kao i posredovanje u prodaji proizvoda i usluga.

Stručna pomoć prilikom susreta sa inostranim partnerima u zemlji i u inostranstvu

Usmeno prevođenje na i sa italijanskog jezika

Javni govor – poruka koja se želi preneti svojim zaposlenima, klijentima, kupcima, poslovnim partnerima ili nekoj posebnoj grupi – cena zavisi od broja ljudi u publici, prilike i formira se na upit.

Za cene usluga i ponudu, pišite na info@bestmindsolutions.com ili pozovite na +381 66 220 540