O nama

Našu kompaniju odlikuje neformalno radno okruženje, dobra komunikacija među zaposlenima, stalno profesionalno usavršavanje zaposlenih, prijatan radni ambijent i atmosfera. Posvećeni smo timskom radu i saradnji. Podstičemo kreativnost, inventivnost i inovativnost. Verujemo da svaki pojedinac ostvarenjem svojih poslovnih, profesionalnih i životnih ciljeva može da doprinese svojim radom i znanjem rastu i razvoju naše kompanije, i da sami tim raste, razvija se i napreduje.

Željko Ristić

Osnivač i direktor je Mr. Željko Ristić. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu smer Međunarodni menadžment. Magistrirao na Univerzitetu u Kataniji (Italija, 2007) i specijalizirao na Centru za istraživanje i direktne studije CERISDI u Palermu (Italija, 2007). Nakon toga radio sa domaćim i inostranim kompanijama u Srbiji i Italiji.

Govori engleski, italijanski i francuski jezik.

Diploma Universita di Catania           Diploma Coaching for Leadership by Marshal Goldsmith          Diploma Maximum Achievement by Brian Tracy