Supernova Mentalna Aritmetika i Gimnastika

Biti pismen, ili smatrati se pismenom osobom, nekada je značilo da čovek zna da čita i piše.

Još u prošlom veku ovo se podrazumevalo, a mnoge druge stvari je bilo potrebno znati da bi čovek bio pismen. Jedna od njih je informatička pismenost.

U 21. veku informatička pismenost se podrazumeva kao što se nekada podrazumevala slovna pismenost.

Da bi se danas čovek smatrao pismenim potrebno je da ima sposobnot da:

  1. “oduči”, tj da zaboravi naučeno
  2. Ponovo nauči
  3. Nauči novo

SUPERNOVA Mentalna aritmetika i gimnastika – Supernova MAG je jedan od naših programa osmišljen i razvijen u našoj zemlji od strane naših ljudi sa ciljem da stvori “male” uspešne ljude.

Detalnjije o programu možete videti na našem sajtu posebno izrađenom za ovaj program:

www.supernova-kids.com