Računovodstvo

Sve na jednom mestu.

Svetska računovodstvena rešenja * WORLD CLASS ACCOUNTING SOLUTIONS

ACCOUNTING * TAX * FINANCE * HR * CONSULTING * COACHING * MANAGEMENT

Naša MISIJA kada se radi o računovodstvenim uslugama je da pružimo svetski nivo usluga našim klijentima / komitentima, da ostvarimo dobar poslovni odnos i poverenje koji se temelji na našoj profesionalnosti, našoj posvećenosti da shvatimo potrebe klijenta i da ih zadovoljimo na efikasan i efektivan način.

Kako bismo u tome uspeli biramo najbolje kadrove kojima prenosimo našu viziju i misiju, stalno ih profesionalno edukujemo i usavršavamo. Primenjujemo individualni pristup svakom klijentu i posvećeno radimo na tome da svi računovodstveni i knjigovodstveni poslovi budu naša briga, a klijent je na taj način posvećen svom poslu.

Šta dobijate:

 • Mogućnost rada on-line
 • Slanje i prijem e-računa
 • Razmena dokumentacije elektronskim putem (Naročito važno za naše klijente iz drugih gradova/mesta. Nije potrebno lično donositi dokumenta za knjiženje i gubiti dragoceno vreme i novac)
 • Skladištenje dokumentaije u e-arhivi
 • Mogućnost uvida u račune
 • Samostalnost u izradi i izdavanju e-računa

Računovodstveni paketi:

Micro *    Mini  *   Opti   *   Maxi   * Omni

Basic * General * Professional * Business * Individual

U najvećem broju slučajeva nije moguće generalizovati ponudu i cene ili ih predstaviti u vidu standardnih paketa, samim tim jer je poslovanje svake firme različito i posebno.

Koja je cena knjigovodstvenih usluga? Kako da saznam koliko će me koštati knjigovođa?

Da bi se odredila cena knjigovodstvene usluge potrebno je sagledati mnoštvo faktora koji mogu uticati na cenu.

Kako bismo izašli u susret našim klijentima, kreirali smo pakete koji služe da potencijani klijenti imaju osnovnu ideju kojoj grupi komitenata pripadaju. Ovi paketi poslužiće kao osnova za određivanje cene knjigovodstveni usluga.

Koje faktore razmatramo prilikom određivanja kom paketu pripada klijent?

Kriterijumi za izračunavanje cene:

 1. Vrsta pravnog lica
 2. U sistemu PDVa ili ne
 3. Obim dokumentacije
 4. Broj poslovnih procesa
 5. Broj zaposlenih za obračun zarada