Lični razvoj

Kada govorimo o razvoju naše dece, vratićemo se malo unazad u istoriju. Da li ste se zapitali koliko je čovečanstvo napredovalo za samo poslednjih sto godina. Naši pradedovi su živeli u veoma oskudnim uslovima za današnje standarde. Nisu imali ništa Read More …