Internacionalizacija poslovanja

Pod pojmom internacionalizacije poslovanja podrazumeva se poslovanje koje uključuje najmanje jedan međunarodni element. To može biti tržište, kupac, partner, dobavljač, investitor, delokalizacija proizvodnje i tome slično. U većini slučajeva domaće tržište je premalo za širenje, tj rast i razvoj preduzeća, pa Read More …

Lični razvoj

Kada govorimo o razvoju naše dece, vratićemo se malo unazad u istoriju. Da li ste se zapitali koliko je čovečanstvo napredovalo za samo poslednjih sto godina. Naši pradedovi su živeli u veoma oskudnim uslovima za današnje standarde. Nisu imali ništa Read More …